INTEL·LIGÈNCIA EMOCIONAL – ONLINE-

Titulació pròpia

100.00

El curs d’Intel·ligència emocional de 30 hores que s’imparteix amb aula virtual t’ajudarà a conèixer quines són les emocions bàsiques per a gaudir d’unes millors relacions intrapersonals i interpersonals.

33 en estoc

Descripció

Objectius generals del curs

 • Millorar la capacitació professional per poder utilitzar la intel·ligència emocional en el treball.
 • Aprendre què és la Intel•ligència Emocional i quin impacte té a la nostra vida a nivell cognitiu, actitudinal i psicològic
 • Identificar el nou enfocament de la intel·ligència per desenvolupar programes d’aplicació en àmbits laborals.
 • Identificar les pròpies respostes emocionals i les seves causes.
 • Potenciar l’autoconeixement com a base per al desenvolupament de la intel·ligència emocional.
 • Desenvolupar l’empatia i la comunicació.
 • Utilitzar i expressar intel·ligentment les emocions en àmbits professionals.
 • Aprendre a identificar patrons emocionals propis, avaluar la seva repercussió en l’àmbit personal, social i laboral.
 • Aprendre a reconèixer les emocions alienes, identificar com ens afecten per instaurar conductes que permetin una millora en les relacions interpersonals.
 • Aprendre quines són les competències emocionals bàsiques i com entrenar-les.
 • Desenvolupar en l’alumne una apertura de consciència que permeti un millor auto lideratge emocional des d’una perspectiva d’ecologia emocional personal.

Contingut general del curs

Intel·ligència Emocional. Marc conceptual i orígens

 • Què significa emocional? Definició d’emoció i estat emocional.
 • Orígens: Intel·ligències Múltiples de Gardner, Intel·ligència Emocional de Goleman.
 • Construcció de les emocions. Conceptes bàsics sobre l’anatomia i funcionament del sistema límbic.

Consciència emocional.

 • Quines són les emocions bàsiques?
 • Funcions de cada emoció.
 • Classificació de les emocions.

Habilitats socials

 • La Intel·ligència emocional en la nostra vida quotidiana.
 • Identificació de patrons emocionals propis i aliens.
 • Els 4 processos bàsics per un auto lideratge emocional.
 • Les competències emocionals bàsiques.
 • La Intel·ligència emocional en les relacions intrapersonals.
 • La Intel·ligència emocional en les relacions interpersonals.

Ecologia emocional i salut

 • Pautes per la millora de l’ecologia emocional personal i relacional.
 • Relació entre gestió emocional i salut.

Principals aplicacions de la Intel•ligència emocional en l’entorn laboral

 • Millora de la comunicació i clima en els equips de treball.
 • Millorar qualitativa de les relacions interpersonals (dins de l’empresa i fora (clients, proveïdors)