Curs Preparatori Titulació CFGS – ONLINE –

Titulació pròpia + preparació per la prova d'accés per lliure

350.00

Curs de durada de 300 hores per a la part comuna i de 99 hores per a les dues matèries de la part específica.

33 en estoc

Categoria:

Descripció

 • Continguts adaptats a l’temari oficial de l’Ministeri d’Educació.
 • Exàmens reals per practicar (es fan al nostre centre)
 • Material del curs en paper i digital, desenvolupats per experts.
 • Campus online amb apunts de reforç, fitxes, resums, videoteca i audioteca.
 • Borsa de treball gestionada per Village Niu

Requisits

 • Poden accedir a aquests estudis les persones que tinguin més de 18 anys o els compleixen durant l’any natural en què s’inicia la formació.
 • Cal tenir en compte que per realitzar les proves d’accés als cicles formatius de grau superior s’han de tenir més de 19 anys o complir-los l’any natural en què es realitza la prova.

 

Temari

Matèries de la part comuna

Llengua catalana i castellana
Llengua estrangera
Matemàtiques
Història (és matèria comuna només per a les persones que vulguin accedir als ensenyaments artístics)

Matèries de la part específica

Segons la família professional o cicle al qual l’alumne vol accedir, cal escollir dues matèries de les opcions A, B, C o D.

Opcions de matèries de la part específica

Opció A

Matèries

 • Dibuix tècnic
 • Física
 • Tecnologia Industrial

Famílies professionals:

 • Arts gràfiques
 • Edificació i obra civil
 • Electricitat i electrònica
 • Energia i aigua
 • Fabricació mecànica
 • Fusta, moble i suro
 • Imatge i so
 • Indústries extractives
 • Informàtica i comunicacions
 • Instal·lació i manteniment
 • Maritimopesquera
 • Tèxtil, confecció i pell
 • Transport i manteniment de vehicles
 • Vidre i ceràmica
 • Prevenció de riscos professionals (CFGS)

Opció B

Matèries

 • Biologia
 • Ciències de la terra i del medi ambient
 • Quimica

Famílies professionals:

 • Activitats físiques i esportives
 • Agrària
 • Imatge personal
 • Indústries alimentàries
 • Química
 • Sanitat
 • Seguretat i medi ambient
 • Serveis socioculturals i a la comunitat
 • Prevenció de riscos professionals (CFGS)

Opció C

Matèries

 • Economia de l’empresa
 • Geografia
 • Psicologia i sociologia
 • Segona llengua estrangera

Famílies professionals:

 • Administració i gestió
 • Comerç i màrqueting
 • Hoteleria i turisme
 • Informàtica i comunicacions
 • Serveis socioculturals i a la comunitat
 • Seguretat i medi ambient
 • Prevenció de riscos professionals (CFGS)

Opció D

Matèries

 • Educació física i una de les matèries següents:
 • Biologia
 • Ciències de la terra i del medi ambient
 • Química

Famílies professionals:

 • Activitats físiques i esportives
 • Cicles d’ensenyaments esportius (*)